ร้านลาวเฮา


                  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2550 โดยเริ่มแนวคิดจากการสนับสนุน ส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านของประเทศลาว และเป็นการแสดงสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และคนลาวเอง ในการชมฝีมือด้านงานหัตถกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งยังคงดำรงอยู่ โดยสินค้าในร้านจะเป็นการรวมสินค้าขึ้นชื่อในแต่ละแขวงทั่วทั้งประเทศลาวให้ท่านเลือกชมมากมาย ซึ่งสินค้าของชาวบ้านทุกชิ้นสามารถอุดหนุนจำนวนเท่าไหร่ก็ได้และสามารถนำกลับเข้าประเทศของท่านได้ โดยไม่เสียภาษีใดๆ

 

 

 

   
 
   

More ....