Savan Coffee


                   ร้านกาแฟที่นี่เป็นการสร้างสไตล์เรือนชนเผ่าตะโอ้ย ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อยู่แขวงสาละวัน, เซกอง, อัตปือ, สะหวันนะเขต ของลาว โดยเรียกว่าเป็นเผ่าลาวสูง โดยกาแฟที่ร้านเลือกใช้ล้วนเป็นกาแฟที่ปลูกขึ้นในประเทศลาวทั้งสิ้น และมีการคั่วสดใหม่อยู่เสมอ ทำให้กาแฟมีความหอม เข้ม และกลิ่นไอความเป็นลาว จึงถือได้ว่ามาสะหวันนะเขตต้องมาลองกาแฟสะหวัน 

 
 
 
 

 

More...