พระพุทธรูปต้นไม้:

               

               เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่ไปมักยังไม่รู้จัก และะยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แต่ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่คนในพื้นที่มักไปสักการะบูชา